Strona główna
Zamówienia Publiczne
roboty ziemne
Uszczelnienia techniczne
Nadzory inwestorskie
kosztorysowanie
Geotechnika
Nasze realizacje
Kontakt
 


 • Oferujemy szeroką ofertę współpracy w zakresie obsługi zamówień publicznych skierowaną zarówno dla Wykonawców, jak i Zamawiających.

   Wykonawcom proponujemy monitorowanie ogłoszeń o przetargach (na portalu UZP, portalach branżowych, stronach zamawiających oraz dzięki współpracy z firmami pozyskującymi informacje o przetargach) oraz kompleksowe wsparcie podczas przygotowania oferty na przetargi publiczne– pozyskiwanie i analiza siwz, prowadzenie korespondencji z zamawiającym (wnioski o wyjaśnienie,
  sporządzenie protestu na postanowienia siwz), skompletowanie niezbędnych załączników do oferty, doradztwo w zakresie ustalenia cen przetargowych i bieżące konsultacje.
  Zajmujemy się całą formalną stroną udziału w postępowaniu przetargowym – do naszych Klientów należy tylko złożenie podpisów i realizacja podpisanej umowy.
  Dobrze wiemy, co zrobić, aby ZMIENIĆ NIEKORZYSTNY WYNIK PRZETARGU – przeprowadzamy audyt ofert konkurencji, sporządzamy protesty i bierzemy udział w postępowaniu odwoławczym.
   Analizujemy również umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a także sporządzamy wnioski kontrolne.
  Tworzymy grupę osób, które nabyły szerokie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w kształtowaniu procesu budowlanego.

  Często wymagania stawiane przez Zamawiającego powodują niemożność udziału w danym postępowaniu, np. z powodu braku referencji.

  Na Państwa zlecenie wyszukamy firmy, wynegocjujemy dogodne warunki i stworzymy konsorcjum firm, aby umożliwić Państwu udział w konkretnym postępowaniu.

  Co ważne w przypadku kiedy dojdzie do arbitrażu przed Krajową Izbą Odwoławczą, lub rozprawą przed Sądem Okręgowym będziemy reprezentować Państwa interesy, a w momencie wygrania procesu lub unieważnienia postępowania możecie Państwo ubiegać się o zwrot pełnej kwoty wynikającej z umowy zawartej z nami w zakresie pomocy przy przygotowaniu oferty i reprezentowania Państwa interesów

  Zakres działań:

  analiza SIWZ pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ oraz protestów na postanowienia SIWZ,      
 • skompletowanie i ocena formalno – prawna oferty do przetargu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami 
 • udział w otwarciu ofert,
 • dokonanie wglądu do protokołu postępowania oraz załączników, a także złożonych ofert konkurencji,
 • sporządzenie ekspertyzy dotyczącej badania i oceny ofert konkurencji,
 • opracowanie protestu lub odwołania,
 • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym,
 • przygotowanie skargi na wyrok Zespołu Arbitrów do Sądu Okręgowego,
 • pisanie wniosków do Prezesa Urzedu Zamówień Publicznych
 • konsultacje


Top